Εγκατάσταση Δικτύων

Σχεδιασμός  και υποστήριξη δικτύου

 

 Ο άρτιος σχεδιασμός του Δικτύου (ενσύρματο ή ασύρματο), είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που υποστηρίζει κάθε χρήστη και κάθε εφαρμογή στην επιχείρησή σας. 

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υπάρχουσες  εφαρμογές, τις μελλοντικές απαιτήσεις και βέβαια την οικονομικά αποδοτικότερη λύση.

Εμείς αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση δικτύων και Η/Υ σε εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα .

 Μελετάμε την παρούσα  υποδομή του χώρου σας, σχεδιάζουμε  την  αποδοτικότερη και ασφαλέστερη δομή ενός νέου δικτύου, αξιοποιώντας στο έπακρο  το  υπάρχον δίκτυο.